風水 Feng Shui představuje starobylou filosofii, zaměřenou na harmonizaci člověka s prostředím, ve kterém žije a pracuje. Staří mistři Feng Shui věřili, že podobně jako je tomu u lidského těla, kde proudí životní energie v meridiánech, tak také v prostoru, který obýváme nebo ve kterém pracujeme, proudí energie Qi. Když tato energie proudí plynule, nikde se neblokuje, nehromadí, tak obyvatelé takového prostoru pociťují spokojenost a život jim přináší radost a zdraví. Neznalost teorie pěti prvků a zákonitostí Feng Shui napomáhá k vytvoření neharmonického prostředí. Qi se hromadí, blokuje, stagnuje, což se následně promítá do života obyvatelů takového prostoru.

Feng Shui umožňuje poznat a ovlivňovat vzájemné prolínání těchto energií a uvést život do souladu s nimi. Harmonizací našich domů, bytů, firem či pracovišť vnášíme zároveň harmonii i do svých životů.

V souvislosti se zdravým životním stylem a bydlením se dnes hodně mluví o harmonizaci prostředí podle nauky Feng Shui. Co to ale vlastně znamená? Podle tohoto více než 3 000 let starého čínského učení má poloha a orientace našeho domu včetně rozmístění předmětů v prostoru bezprostřední vliv na naše pocity a postoje. Souvisí tak s tvorbou našeho životního příběhu a ovlivňuje naši mentální kondici. Náš vztah k obydlí a způsob jeho užívání nepřímo reflektuje naše chování, ovlivňuje zdravotní stav i spoluvytváří celkový pohled na svět. Parametry našeho obydlí často odpovídají našim mentálním vzorům.

Feng Shui, v překladu vítr a voda, jsou dva hlavní faktory eroze, tedy dvě hlavní složky, které formují krajinu na zemi. Vítr obrušuje, okysličuje a tvaruje hory a pohoří, přináší změny klimatu a změny obecně. Voda si vždy najde cestu, dokáže si ji prorazit skalami, má výživnou sílu, přináší hojnost a požehnání zemi. Říká se, že čirá voda v meandru řeky zemi voní. Především zdraví ženy se odvíjí od kvality vody v krajině. Život člověka připodobňujeme k cestě řeky a sledujeme příběh, kterým se život ubírá.

Učení Feng Shui nás učí, jak využít zmíněné faktory a své okolí uspořádat tak, abychom v něm našli oporu, obnovu sil, harmonii a štěstí. Musí v něm být jednak dostatek prostoru a světla (větru), abychom byli schopni uskutečňovat změny a kroky v životě, a musí v něm být obsažena cesta vody s místy klidu a místy pro nabíjení sil, abychom měli dostatek bezpečí, ale i příležitost k odpočinku. Jde nám o vyrovnání obou sil prostředí v dynamice kontrastu: tvrdého a měkkého, světla a stínu, výhledu a opory, otevření i uzavření. Tyto faktory souvisejí i s kvalitou naší vyrovnanosti.

Ceník:
Feng Shui analýza prostoru - byt - 6 000 Kč
Feng shui analýza prostoru - dům - 10 000 Kč

Telefonické objednávání: ☎ (+420) 776 155 720


Přihláška na konzultaci FengShui