Prodávající Sinara TCM s.r.o. U Školky 470, Nupaky, PSČ 251 01 stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

 1. Kupující je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání Zboží dopravcem (např. Česká pošta) Kupujícímu.
 2. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy pokud:
 • Prodávající dodal Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • Kupující porušil originální obal Zboží
 • nevhodně skladoval dodané Zboží (skladování – viz etiketa na obalu)
 • Prodávající dodal Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 1. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu Zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu Prodávajícímu do 3 (tří) pracovních dnů po převzetí.
 2. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu Prodávajícímu. V oznámení musí Kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 3. Kupující v důsledku vady Zboží může uplatnit následující nároky:
 • dodání chybějícího Zboží
 • výměnu chybně dodaného Zboží
 • odstoupení od Smlouvy.
 1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované Zboží.
 2. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně emailem nebo poštou na adresu Prodávajícího.
 3. Reklamace se vyřizují na doručovací adrese Prodávajícího, tj.:

Sinara TCM s.r.o.
Revoluční 11, 2. patro
110 00 Praha 1
Telefon: +420 776 155 720

 1. Veškeré spory mezi Kupujícím a Prodávajícím lze řešit mimosoudním řešením sporů. Mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 2. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzorový formulář pro Oznámení odstoupení od Smlouvy si můžete stáhnout zde.