Sinara TCM s.r.o.

Reklamační řád internetového obchodu www.sinara.cz

Prodávající Sinara TCM s.r.o. U Školky 470, Nupaky, PSČ 251 01, stanoví pro případ reklamace Zboží následující postup.

 1. Chce-li Kupující vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, může tak učinit bez udání důvodů do 14 dnů od obdržení zásilky. Zboží je nutné vrátit i s fakturou, která bude stornována.
 2. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy pokud:
 • Prodávající dodal Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • Kupující porušil originální obal Zboží
 • nevhodně skladoval dodané Zboží (skladování – viz etiketa na obalu)
 • Prodávající dodal Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 1. Kupující je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání Zboží dopravcem (např. Česká pošta) Kupujícímu.
 2. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu Zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu Prodávajícímu do 3 (tří) pracovních dnů po převzetí.
 3. Kupující musí oznámit zjištěné vady Prodávajícímu písemně na adresu Prodávajícího. V oznámení musí Kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 4. Kupující v důsledku vady Zboží může uplatnit následující nároky:
 • dodání chybějícího Zboží
 • výměnu chybně dodaného Zboží
 • odstoupení od Smlouvy.
 1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované Zboží.
 2. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně emailem nebo poštou na adresu Prodávajícího.
 3. Reklamace se vyřizují na doručovací adrese Prodávajícího, tj.:

Sinara TCM s.r.o.,
Revoluční 11, 2. patro
110 00, Praha 1
Tel.: +420 776 155 720

 1. Reklamační formulář:

Jméno a příjmení: …………………………………………..

Ulice/č.p.: ……………………………………………………….

Obec/město/PSČ:…………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………….

Číslo faktury reklamované dodávky: …………………………………………………….

Popis reklamace: …………………………………………………………………………………

 

Tento reklamační řád platí od 1.1.2019