Tradiční čínská medicína je typ holistického a přírodního systému zdravotní péče, který stimuluje vlastní léčebné mechanismy těla a zohledňuje všechny aspekty života pacienta. Tělo vnímá jako jeden celek navzájem propojených systémů a orgánů, stejně jako člověka, který je součástí přírody.

Techniky v Tradiční čínské medicíně

  • Fytoterapie využívá čistě přírodních produktů, jako jsou kořeny bylin (jako například známý Ren Shen – čti ženšen), jejich stonky, listy, květy, plody, dále různé pryskyřice, nerosty a u závažných onemocnění, jako je například cévní mozková příhoda, se používají také některé živočišné produkty. V dnešní době se však od používání živočišných léčivek z humánních důvodů upouští. Z těchto léčivek, kterých je asi na tři tisíce druhů, terapeut sestavuje bylinnou směs, individuálně pro každého klienta. Byliny se ve směsi spolu vaří podle jasně stanovených pravidel a mnohdy mají silnější, ale hlavně přesnější účinky než běžná farmaka moderní medicíny. Velkou výhodou této léčby jsou nulové vedlejší účinky. Samozřejmě za předpokladu správné diagnostiky a určení principů léčby.
  • Akupunktura slouží k ovlivňování jednotlivých funkcí lidského těla či jeho částí pomocí tenkých jednorázových jehliček jen o málo silnějších než lidský vlas. Využívají se tady takzvané akupunkturní body, které se hmatají na povrchu pokožky a jejichž stimulací lze nastartovat správnou funkci orgánů, na které se působí. Hlavní využití akupunktura nalézá při akutních stavech bolesti, slabosti, a nachlazení, psychických a duševních nerovnováhách. Je to nepostradatelný nástroj při léčbě pohybového aparátu, včetně ochrnutí po cévní mozkové příhodě a mnoha jiných.
  • Tuina pomáhá odstraňovat energetické blokády podél meridiánů těla a použitím silných či slabých masážních technik působí na všechny vrstvy těla. Tím se stimuluje plynulý tok energie (Qi) a krve, což vede k uvolnění a odstranění bolesti. Využívá se hlavně pro potíže pohybového aparátu, bolesti svalů, šlach a kloubů, zatuhlou šíji, bolesti hrudní nebo bederní páteře. Efektivně pomáhá také při bolestech hlavy, nespavosti nebo únavovém syndromu. Baňkování spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku, čímž lze zmírnit či odstranit bolesti zad a kloubů, celulitidu, menstruační obtíže, migrénu, zažívací problémy, vysoký tlak, otoky, křeče ve svalech a mnoho dalších. K moxování se používá dlouhý pelyňkový doutník zvaný moxa nebo malé pelyňkové kuželíky. Hluboko prohřívajícím teplem zapálené moxy se ošetřují akupunkturní body, uvolňují se akupunkturní dráhy a části těla, doplňuje se energie a dodává teplo do těla.
  • Dietetika je veliká oblast zabývající se vlivem potravin na lidský organizmus a správnou skladbu jídelníčku. Často je právě správná skladba jídla první a nejsilnější nástroj léčby.
  • Qi Gong je zdravotní cvičení zaměřeno na prokrvení a posílení funkcí jednotlivých orgánů a harmonizaci celého těla.