Tradiční čínská medicína určitě je a bude obohacením a rozšířením možností péče o naše zdraví. To pochopili např. v sousedním, zdravotnicky vyspělém Německu a již více než 30 let je zde tento směr provozován na klinikách a v soukromých akreditovaných pracovištích s tím, že je hrazen zdravotními pojišťovnami, buď částečně, nebo dokonce u určitých nemocí i zcela. Němečtí zdravotničtí ekonomové si totiž dobře spočítali, co vyjde stát (čili daňové poplatníky) levněji a efektivněji, a drží se Hippokratovy zásady: Je jedno, jakou metodou pacienta vyléčíte, důležité je, aby se uzdravil! Tož i my začínáme „objevovat Ameriku“, a jak se zdá, bude to ještě dlouhá cesta

Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně je prokázána řadou studií jako úspěšná, ačkoliv probíhá jiný způsobem. Jsou prokázány četné přínosy pro zdraví a léčení různých chorob (včetně těch chronických a zdánlivě neléčitelných). Syndromy tradiční čínské medicíny se staly součástí 11. mezinárodní klasifikace chorob WHO. Světová zdravotnická organizace (WHO) nabádá všechny státy k zahrnutí Tradiční čínské medicíny do zdravotnictví kvůli preventivním účinkům tohoto lékařského oboru.